myNotlar Logo

C# Array.Contains() Fonksiyonu Oluşturma Örneği


Contains() (Var mı?) veya benzer isimdeki fonksiyonlar, genel olarak koleksiyonlarda (listelerde) mevcudiyet kontrolü yapmak için kullanılır. Fakat, dizileri temsil eden ve tüm listelerin temeli olan Array sınıfında Contains() fonksiyonu yoktur.

Aşağıdaki örnek, sadece Array.IndexOf() fonksiyonu kullanılarak bool değer döndüren Varmi() fonksiyonunun oluşturulmasını ve kullanılmasını gösterir.

static bool Varmi(Array dizi, object aranan)
{
  return Array.IndexOf(dizi, aranan) >= 0;  // "aranan"ın konumu 0 ve üzerindeyse mevcuttur, true döner.
}

static void Main()
{
  string[] isimler = new string[7]
  {
    "Zeynep", "Emine", "Mehmet", "Mustafa", "Azra", "Ayşe", "Ecrin"
  };

  string aranan = "Ecrin";

  if (Varmi(isimler, aranan))
    Console.WriteLine("{0} ismi listede mevcut.", aranan);
  else
    Console.WriteLine("{0} ismi listede bulunamadı.", aranan);

  Console.ReadKey();
}
/*
  Ecrin ismi listede mevcut.
*/

C# if-else Örnekleri C# Console Örnekleri C# String Arama Örnekleri C# Dizi Örnekleri C# Dizi Arama Örnekleri C# Karşılaştırma Örnekleri C# Array Örnekleri C# Array IndexOf Örnekleri C# Array Arama Örnekleri C# Contains Örnekleri C# Yordam Örnekleri C# Yordam Oluşturma Örnekleri C# Metod Oluşturma Örnekleri C# Fonksiyon Örnekleri C# Fonksiyon Oluşturma Örnekleri C# Statik Yordam Örnekleri C# Statik Metod Örnekleri C# Statik Fonksiyon Örnekleri C# Arama Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |