myNotlar Logo

C# Array.LastIndexOf() Kullanımı


Array.LastIndexOf() fonksiyonu bir dizide aranan değerin son karşılaşıldığı sıfır tabanlı konumunu verir. Aranan değer mevcut değilse -1 döner.

Aşağıdaki örnek, tekrarlanan isimlerin bulunduğu dizideki bir ismin IndexOf() ile ilk ve LastIndexOf() ile son karşılaşıldığı konumlarının tespit edilmesini gösterir.

static void Main()
{
  string[] isimler = new string[6]  // 6 elemanlı string dizisi oluşturuluyor.
  {
    "Yasin", "Sevtap", "Yasin", "Sevtap", "Yasin", "Sevtap"
    // 0    1     2    3     4    5   --> Sıfır tabanlı konumlar.
  };

  string aranan = "Sevtap";

  int ilkKonum = Array.IndexOf(isimler, aranan);   // İlk konum alınıyor.
  int sonKonum = Array.LastIndexOf(isimler, aranan); // Son konum alınıyor.

  Console.WriteLine(aranan + " isminin ilk konumu : " + ilkKonum);
  Console.WriteLine(aranan + " isminin son konumu : " + sonKonum);

  Console.ReadKey();
}
/*
  Sevtap isminin ilk konumu : 1
  Sevtap isminin son konumu : 5
*/

C# Console Örnekleri C# Dizi Örnekleri C# Dizi Arama Örnekleri C# IndexOf Örnekleri C# Array Örnekleri C# Array IndexOf Örnekleri C# Array Arama Örnekleri C# Array LastIndexOf Örnekleri C# Arama Örnekleri C# LastIndexOf Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |