myNotlar Logo

C# For Döngüsü Kullanımı


Bu sayfada for döngüsünün birkaç temel kullanımı gösterilmektedir.

10-20 arası sayıları ekrana yazma örneği

Aşağıdaki örnek, for döngüsü ile 10 ve 20 dahil, aralarındaki tüm sayıları ekrana yazar.

static void Main()
{
  int basla = 10;
  int bitis = 20;

  int fark = bitis - basla; // 10

  for(int a = 0; a <= fark; a++)
  {
    int sayi = basla + a;
    Console.WriteLine(a + " : " + sayi);
  }

  Console.Read();  
}
/*
0 : 10
1 : 11
2 : 12
3 : 13
4 : 14
5 : 15
6 : 16
7 : 17
8 : 18
9 : 19
10 : 20
*/

for döngüsünün sık kullanım şekliyle sıfır tabanlı öndeğer ataması yapılır ve son değeri de (20) eklemek için küçük-eşit koşulu kullanılır.

10-20 arası sayıları ikişer atlayarak yazma örneği

Aşağıdaki örnek, 10-20 arası sayıları for döngüsü ile ikişer atlayarak ekrana yazdırmayı gösterir.

static void Main()
{
  int basla = 10;
  int bitis = 20;

  int fark = bitis - basla; // 10

  for(int a = 0; a <= fark; a += 2)
  {
    int sayi = basla + a;
    Console.WriteLine(a + " : " + sayi);
  }

  Console.Read();  
}
/*
0 : 10
2 : 12
4 : 14
6 : 16
8 : 18
10 : 20
*/

Kontrol değişkeninin döngü dışında atanması örneği

Aşağıdaki örnek, for döngüsünün kontrol değişkenini (a) (iterator) döngü bloğundan önce tanımlayıp iki farklı döngüde kullanmayı gösterir.

static void Main()
{
  int basla = 10;
  int bitis = 20;

  int fark = bitis - basla;
  int yarisi = fark / 2;

  int a = 0;

  for (; a <= yarisi; a++)
  {
    int sayi = basla + a;
    Console.WriteLine(a + " : " + sayi);
  }

  Console.WriteLine("------");

  for (; a <= fark; a++)
  {
    int sayi = basla + a;
    Console.WriteLine(a + " : " + sayi);
  }

  Console.Read();
}
/*
0 : 10
1 : 11
2 : 12
3 : 13
4 : 14
5 : 15
------
6 : 16
7 : 17
8 : 18
9 : 19
10 : 20
*/

10-20 arası sayıları büyükten küçüğe yazma örneği

Aşağıdaki örnek, for döngüsünün geriye doğru kurularak, 10 ve 20 dahil, aralarındaki tüm sayıların büyükten küçüğe doğru ekrana yazdırılmasını gösterir.

static void Main()
{
  int basla = 10;
  int bitis = 20;

  int sayi = bitis;

  for (; sayi >= basla; sayi--)
    Console.WriteLine(sayi);

  Console.Read();
}
/*
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
*/

Çift koşullu for döngüsü örneği

Aşağıdaki örnek, iki farklı listedeki sayılardan, ilk listedeki baştan sona doğru olan sayıların diğer listede sondan başa doğru olan sayılar ile for döngüsü içinde toplanmasını gösterir.

static void Main()
{
  int[] birler = new int[10] { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };
  int[] onlar = new int[10] { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 };

  int a = 0;
  int b = 9;

  for (; a < birler.Length && b >= 0; a++, b--)
  {
    Console.WriteLine("{0} + {1} = {2}", birler[a], onlar[b], birler[a] + onlar[b]);
  }

  Console.Read();
}
/*
 0 + 19 = 19
 1 + 18 = 19
 2 + 17 = 19
 3 + 16 = 19
 4 + 15 = 19
 5 + 14 = 19
 6 + 13 = 19
 7 + 12 = 19
 8 + 11 = 19
 9 + 10 = 19
*/

C# For Örnekleri C# Döngü Örnekleri C# Console Örnekleri C# Dizi Örnekleri C# Karşılaştırma Örnekleri C# VE Örnekleri C# For Döngüsü Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |