myNotlar Logo

C# foreach Kullanımı


Bu sayfada foreach döngüsünün temel kullanım örnekleri bulunmaktadır.

int[] Dizisini Gösterme Örneği

Aşağıdaki örnek, bir int[] dizisi içinde 1-9 arası sayıların karesini foreach döngüsü ile ekrana yazmayı gösterir.

static void Main()
{
  int[] birler = new int[9] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };

  foreach (int siradaki in birler)
  {
    int karesi = siradaki * siradaki;
    Console.WriteLine("{0} karesi : {1}", siradaki, karesi);
  }

  Console.Read();
}
/*
  1 karesi : 1
  2 karesi : 4
  3 karesi : 9
  4 karesi : 16
  5 karesi : 25
  6 karesi : 36
  7 karesi : 49
  8 karesi : 64
  9 karesi : 81
*/

Öğrenci Sınıfı Dizisindeki Öğrenci İsimlerini Gösterme Örneği

Aşağıdaki örnek, Ogrenci sınıfı dizisi oluşturulup, foreach döngüsü ile adlarının ekrana yazdırılmasını gösterir.

public class Ogrenci
{
  public string Adi { get; set; }

  public Ogrenci(string adi)
  {
    Adi = adi;
  }
}

static void Main()
{
  Ogrenci[] ogrenciler = new Ogrenci[4];
  ogrenciler[0] = new Ogrenci("Osman");
  ogrenciler[1] = new Ogrenci("Ertuğrul");
  ogrenciler[2] = new Ogrenci("Fatih");
  ogrenciler[3] = new Ogrenci("Abdülhamid");

  foreach (Ogrenci siradaki in ogrenciler)
  {
    Console.WriteLine(siradaki.Adi);
  }

  Console.Read();
}
/*
  Osman
  Ertuğrul
  Fatih
  Abdülhamid
*/

C# Foreach Örnekleri C# Döngü Örnekleri C# Console Örnekleri C# Dizi Örnekleri C# Array Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |