myNotlar Logo

C# get-set Kullanım Örneği


Bu örnekler, oluşturulan KisiSinif sınıfının Ad, Doğum Yılı ve Yaş özelliklerinin get ve set erişimcileri ile kullanımını gösterir. Alttaki ilk örnek, kullanıcıdan ad ve doğum yılı bilgilerinin istenip, Yaş değerinin get erişimcisi içinde hesaplanmasını gösterir.

Adi ve DogumYili özellikleri doğrudan dahili değişkeni ayarlar veya verir.

class KisiSinif
{
  private string _adi;
  private int _dogumYili;

  public string Adi
  {
    get { return _adi; }
    set { _adi = value; }
  }

  public int DogumYili
  {
    get { return _dogumYili; }
    set { _dogumYili = value; }
  }

  public int Yasi
  {
    get { return DateTime.Now.Year - _dogumYili; }
    set { _dogumYili = DateTime.Now.Year - value; }
  }
}

static void Main()
{
  KisiSinif kisi = new KisiSinif();
  string giris;  

  Console.Write("İsim giriniz : ");
  kisi.Adi = Console.ReadLine();

  Console.Write("Doğum yılı giriniz : ");
  giris = Console.ReadLine();
  kisi.DogumYili = int.Parse(giris);

  Console.WriteLine("{0} doğumlu {1}, {2} yaşındadır.", kisi.DogumYili, kisi.Adi, kisi.Yasi);

  Console.ReadKey();
}
/*
  İsim giriniz : Ömer Bilal
  Doğum yılı giriniz : 2009
  2009 doğumlu Ömer Bilal, 11 yaşındadır.
*/

Aşağıdaki örnek, KisiSinif sınıfında üstteki örnekten farklı olarak yaş girilerek set erişimcisi içinde doğum yılının hesaplanmasını gösterir.

static void Main()
{
  KisiSinif kisi = new KisiSinif();  // KisiSinif örneği oluşturuluyor
  string giris;            // Kullanıcı girişi için geçici değişken

  Console.Write("İsim giriniz : ");
  kisi.Adi = Console.ReadLine();

  Console.Write("Yaş giriniz : ");
  giris = Console.ReadLine();
  kisi.Yasi = int.Parse(giris); // Kullanıcı girişi tamsayıya dönüştürülüyor.

  Console.WriteLine("{0} yaşındaki {1}, {2} yılında doğmuştur.", kisi.Yasi, kisi.Adi, kisi.DogumYili);

  Console.ReadKey();   // Çıkmak için bir tuşa basılması bekleniyor.
}
/*
  İsim giriniz : Necip Fazıl Kısakürek
  Yaş giriniz : 116
  116 yaşındaki Necip Fazıl Kısakürek, 1904 yılında doğmuştur.
*/

C# Console Örnekleri C# Sınıf Örnekleri C# Sınıf Oluşturma Örnekleri C# Sınıf Tanımlama Örnekleri C# Get Örnekleri C# Set Örnekleri C# Get-Set Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |