myNotlar Logo

C# İç İçe For ve if-else ile Dörtgen Çizme Örnekleri


Bu örnekler, for döngülerinin ve if-else karşılaştırmalarının iç içe kullanılarak temelden karmaşığa doğru dört farklı şekilde dörtgen çizilmesini gösterir.

Dolgulu Dörtgen Oluşturma

Aşağıdaki örnek, satırlar ve sütunlar için iç içe for döngüsü oluşturularak dörtgen içeriğinin tamamının doldurulmasını gösterir.

static void Main()
{
  int sonSutun = 20;   // Genişlik
  int sonSatir = 10;   // Yükseklik
  char dolgu = '#';    // Dolgu karakteri

  for (int satir = 1; satir <= sonSatir; satir++)    // 10 tur çalışır
  {
    for (int sutun = 1; sutun <= sonSutun; sutun++)  // 10 x 20 = 200 tur çalışır
    {
      Console.Write(dolgu);
    }

    Console.WriteLine();  // Sütun döngüsünden sonra, sonraki satıra geçiliyor.
  }

  Console.ReadKey();
}
/*
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
  ####################
*/

İçi Boş Kare Oluşturma

Bu örnek, iç içe for döngüleri içinde if-else karşılaştırma ifadeleri kullanılarak, karenin sadece kenarlıklarının çizilmesini gösterir.

static void Main()
{
  int sonSutun = 20;   // Genişlik
  int sonSatir = 10;   // Yükseklik
  char kenar = '#';    // Kenarlık karakteri
  char dolgu = ' ';   // İç dolgu karakteri olarak boşluk belirleniyor.

  for (int satir = 1; satir <= sonSatir; satir++)
  {
    for (int sutun = 1; sutun <= sonSutun; sutun++)
    {
      if (satir == 1 || satir == sonSatir)  // İlk veya son satır ise, ...
      {
        Console.Write(kenar);
      }
      else if (sutun == 1 || sutun == sonSutun)  // İlk veya son sütun ise, ...
      {
        Console.Write(kenar);
      }
      else Console.Write(dolgu);
    }

    Console.WriteLine();  // Ekranda sonraki satıra geçiliyor.
  }

  Console.ReadKey();
}
/*
  ####################
  #         #
  #         #
  #         #
  #         #
  #         #
  #         #
  #         #
  #         #
  ####################
*/

Köşeleri Belirtilerek Kare Oluşturma

Bu örnek, iç içe iki for döngüsü içinde if-else karşılaştırma ifadeleri kullanılarak, dörtgen köşelerinin daha kontrollü bir şekilde özel ASCII karakterler ile çizilmesini gösterir.

static void Main()
{
  int sonSutun = 20;   // Genişlik
  int sonSatir = 10;   // Yükseklik
  char dolgu = '#';   // İç dolgu karakteri olarak diyez belirleniyor.

  char ustSol = '╔';   // 201
  char ustSag = '╗';   // 187
  char altSol = '╚';   // 200
  char altSag = '╝';   // 188
  char yatay = '═';    // 205
  char dikey = '║';    // 186

  for (int satir = 1; satir <= sonSatir; satir++)
  {
    for (int sutun = 1; sutun <= sonSutun; sutun++)
    {
      if (satir == 1)
      {
        if (sutun == 1)       // İLK satırın İLK sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(ustSol);
        }
        else if (sutun == sonSutun) // İLK satırın SON sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(ustSag);
        }
        else            // İLK satırın arada kalan sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(yatay);
        }
      }
      else if(satir== sonSatir)
      {
        if (sutun == 1)       // SON satırın İLK sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(altSol);
        }
        else if (sutun == sonSutun) // SON satırın SON sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(altSag);
        }
        else            // SON satırın arada kalan sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(yatay);
        }
      }
      else
      {
        if(sutun==1 || sutun == sonSutun)  // Aradaki satırların İLK ve SON sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(dikey);
        }
        else
        {
          Console.Write(dolgu);      // Kenarlardan sonra geriye kalan iç bölüm ise, ...
        }
      }

    }

    Console.WriteLine();  // Ekranda sonraki satıra geçiliyor.
  }

  Console.ReadKey();
  }
/*
  ╔══════════════════╗
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ║##################║
  ╚══════════════════╝
*/

İsteğe Bağlı Karakterler ile Dörtgen Oluşturma

Bu örnek, satır ve sütunlar için oluşturulan iç içe iki for döngüsü içinde, dörtgenin tüm köşellerinin ve tüm kenarlarının if-else karşılaştırma ifadeleri kullanılarak, özel ASCII karakterler ile çok daha belirli/kontrollü bir şekilde çizilmesini gösterir.

static void Main()
{
  int sonSutun = 20;   // Genişlik
  int sonSatir = 10;   // Yükseklik

  char dolgu = '╬';   // 206
  //char dolgu = ' ';

  char koseUstSol = '╔';   // 201
  char koseUstSag = '╗';   // 187
  char koseAltSol = '╚';   // 200
  char koseAltSag = '╝';   // 188

  char kenarUst = '╦';  // 203
  char kenarAlt = '╩';  // 202
  char kenarSol = '╠';  // 204
  char kenarSag = '╣';  // 185

  for (int satir = 1; satir <= sonSatir; satir++)
  {
    for (int sutun = 1; sutun <= sonSutun; sutun++)
    {
      if (satir == 1)
      {
        if (sutun == 1)         // İLK satırın İLK sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(koseUstSol);
        }
        else if (sutun == sonSutun)   // İLK satırın SON sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(koseUstSag);
        }
        else              // İLK satırın arada kalan sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(kenarUst);
        }
      }
      else if(satir== sonSatir)
      {
        if (sutun == 1)         // SON satırın İLK sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(koseAltSol);
        }
        else if (sutun == sonSutun)   // SON satırın SON sütunu ise, ...
        {
          Console.Write(koseAltSag);
        }
        else              // SON satırın arada kalan sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(kenarAlt);
        }
      }
      else
      {
        if (sutun == 1)         // Aradaki satırların İLK sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(kenarSol);
        }
        else if(sutun== sonSutun)    // Aradaki satırların SON sütunları ise, ...
        {
          Console.Write(kenarSag);
        }
        else
        {
          Console.Write(dolgu);    // Kenarlardan sonra geriye kalan iç bölüm ise, ...
        }
      }

    }

    Console.WriteLine();  // Ekranda sonraki satıra geçiliyor.
  }

  Console.ReadKey();
}
/*
  ╔╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╦╗
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╠╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╣
  ╚╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╩╝
*/

C# if-else Örnekleri C# For Örnekleri C# Döngü Örnekleri C# Console Örnekleri C# Karşılaştırma Örnekleri C# VEYA Örnekleri C# Mantıksal VEYA Örnekleri C# OR Örnekleri C# Mantıksal OR Örnekleri C# İç İçe For Döngüsü Örnekleri C# İç İçe if-else Örnekleri C# For Döngüsü Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |