myNotlar Logo

C# if-else ile Tek-Çift Sayı Kontrolü Örneği


Bu örnekler, kullanıcının girdiği sayının 2'ye bölümünden kalanın kalan işleci ile hesaplanıp, if-else ile karşılaştırılarak tek-çift olup olmadığının tespit edilmesini gösterir.

static void Main()
{
  Console.WriteLine("if-else ile Tek-Çift Sayı Kontrolü");

  Console.Write("Lütfen sayıyı giriniz : ");

  int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());  // "string" tamsayıya (int) dönüştürülüyor.

  int kalan = sayi % 2;    // Sayının 2'ye bölümünden kalan hesaplanıyor.

  if (kalan == 1)
  {
    Console.WriteLine("{0} sayısı tektir.", sayi);
  }
  else
  {
    Console.WriteLine("{0} sayısı çifttir.", sayi);
  }
}
/*
  if-else ile Tek-Çift Sayı Kontrolü
  Lütfen sayıyı giriniz : 25
  25 sayısı tektir.
*/

Aşağıdaki örnek, üstteki örnekteki tektir ve çifttir sonuç metinlerinin haricen belirtilmesini gösterir.

static void Main()
{
  Console.WriteLine("if-else ile Tek-Çift Sayı Kontrolü");

  Console.Write("Lütfen sayıyı giriniz : ");

  int sayi = int.Parse(Console.ReadLine());  // "string" tamsayıya (int) dönüştürülüyor.

  int kalan = sayi % 2;        // Sayının 2'ye bölümünden kalan hesaplanıyor.

  string stringTekCift = "tektir";  // Varsayılan sonuç metni belirleniyor.

  if (kalan == 0)           // Eğer kalan 0 ise sonuç metni güncelleniyor.
  {
    stringTekCift = "çifttir";
  }

  Console.WriteLine("{0} sayısı {1}.", sayi, stringTekCift);
}
/*
  if-else ile Tek-Çift Sayı Kontrolü
  Lütfen sayıyı giriniz : 4
  4 sayısı çifttir.
*/

C# if-else Örnekleri C# Console Örnekleri C# Karşılaştırma Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Sözlük | Oyunlar | Spiele |