myNotlar Logo

C# if-else Kullanımı


Bu örnek, iki sayının büyüklük, küçüklük ve eşitlik durumlarının if-else deyimleri ile tespit edilmesini gösterir.

static void Main()
{
  int sayi1 = 10;
  int sayi2 = 20;

  if (sayi1 > sayi2)
  {
    Console.WriteLine("1. sayı büyüktür.");
  }
  else if (sayi1 < sayi2)
  {
    Console.WriteLine("2. sayı büyüktür.");
  }
  else // if (sayi1 == sayi2)
  {
    Console.WriteLine("Sayılar eşittir.");
  }

  Console.Read();

  /* 
    2. sayı büyüktür.
  */

}

Örnekte sayi1, sayi2'den ya büyüktür, ya küçüktür ya da eşittir. İlk if ve sonraki else if karşılaştırmaları ile sayi1'in büyük veya küçük olduğu tespit edilir. Eğer değilse (else) son alternatif olarak eşittir, bu yüzden sayi1 == sayi2 eşitlik koşulunun işlevsellik açısından kontrolüne gerek yoktur. Bunun yanında, isteğe bağlı olarak eklenebilir ya da eklenmez.

C# if-else Örnekleri C# Console Örnekleri C# Karşılaştırma Örnekleri


Telif Hakkı © 2007-2020 mynotlar.com Tüm Hakları Saklıdır.
E-Posta : [email protected]

| Tek Kişilik Oyunlar | Türkçe Sözlük | Oyunlar | Spiele |